Home / Overweging / Christus Koning van het Heelal

Christus Koning van het Heelal

Christus Koning van het Heelal,
Dominicanenklooster Huissen

25 November 2018

Daniël 7 13 – 14 en Johannes 18, 33b – 37

 

De 11e is het gekkengetal, omdat hij tussen de mooie volle 10 en het heilige getal in 12 staat.
Het is daarom geen toeval dat op veel plaatsen in Nederland, en ik denk ook hier in Huissen, op de 11e van de 11e de aftrap van het carnavalsfeest plaats vindt.

Maar de 11e van de Novembermaand roept bij velen in de landen om ons heen een heel andere associatie op. Op deze dag werd de wapenstilstand getekend tussen Engeland en Frankrijk, ergens ten noorden van Parijs in een treincoupé. De 11van de 11e  in 1918 om 11 uur ’s morgens.  De Grand Guerre, zoals de Fransen zeggen, heeft ongeveer 10 miljoen mensen het leven gekost.

De laatste jaren verblijf ik steeds vaker en langer in het dorp Fanjeaux, in Zuid-Frankrijk, omgeving Carcassonne. Hoe vaker en langer ik in dit dorp met zo’n 600 inwoners ben, des te meer ga ik begrijpen van de geschiedenis en de impact van de eerste wereldoorlog. Wie goed om zich heen kijkt en met de bevolking spreekt kan vandaag de dag nog steeds de dramatische gevolgen zien. In korte tijd verdween tussen 1914 en 1918 een hele generatie – vooral de mannen -.  De economie zakte in, boerderijen kwamen stil te liggen, winkels verloren hun nering en woningen kwamen leeg te staan. De welvarende tijden van weleer zijn nooit meer terug gekomen.

Ik vertel jullie dit verhaal omdat het vandaag het feest van Christus Koning is. In de eerste lezing komt Daniel aan het woord. Ook hij leefde in een tijd van oorlog. Het Babylonische, Medische, Perzische en het Griekse rijk streden met elkaar. De Joodse bevolking zat in het nauw en werd vervolgd.

In deze situatie van onderdrukking en uitzichtloos geweld droomt een joodse jongen een droom. Hij ziet een oplossing voor de aardse conflicten voor zich. Hij zegt: Richt je niet op de aardse koningen, maar op het hemelse koninkrijk van God. Dat hemelse rijk heeft een hele bijzondere koning, eentje die gelijk is aan een mens! Een mens die menselijk is en rechtvaardigheid vóór leeft. Dat goddelijke koninkrijk is een land van vrede. Iedereen, alle aardse koningen en volkeren zullen er een thuis vinden, waardoor zij niet meer tegen elkaar hoeven te strijden.

We vieren vandaag Christus Koning van het Heelal, een feest dat in 1925 is ingesteld door Paus Pius de 11e. Een feest ontstaan in het Interbellum, de periode tussen de twee oorlogen in. Men hoopte op: Nooit meer oorlog! Vrede, dat is wat de mensheid, en zeker ook de kerk van die dagen wilde, en nog steeds wil.  Met dit Christus Koning Feest houdt de kerk ons een spiegel voor. Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een soort van oudejaarsavond. Volgende week maken we een nieuw begin met de start van de advent. Na een jaar van samen liturgie vieren, Bijbellezen en het leven van Jezus doordenken worden aan ons de vragen gesteld:

  • Waar droom jij van? Hoe belangrijk is Jezus voor je?
  • Hoe verhoud jij je tot alle aardse koninkrijkjes?
  • Ben jij van Oostenrijk, Spanje, Engeland of Nederland?
  • Of van de republiek zoals Duitsland en Frankrijk?
  • Ben je nationalistisch, patriottisch, of gruwel je van ‘een eigen land eerst’?
  • Wat betekent het om ook een ingezetene van dat Koninkrijk van God te zijn?

Al vanaf het begin van het Christendom is dit toebehoren aan het Rijk van God een belangrijke vraag:

Christenen zijn rare mensen, zo zegt een anonieme christen in het jaar 150 na christus, in zijn brief aan zijn heidense vriend Diognetus.  Om hem uit te leggen wat christenen voor mensen zijn schrijft hij: „Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben allen te lijden als vreemdelingen. Elk land is hun een vaderland en elk vaderland is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander.  Ze krijgen kinderen, maar leggen ze niet te vondeling.  Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven ”in het vlees”, maar niet ”naar het vlees”. Ze vertoeven op aarde, maar zijn thuis in de hemel.” Kortom, ze leven hun aardse leven, maar zijn ”ondertussen ergens anders”.

Door de wereldlijke macht, Pilatus, wordt aan Jezus gevraagd:  Ben jij een koning van de Joden? Zijn antwoord is: ‘Ja, koning ben ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem’. Luisteren naar zijn stem opdat we tot waarheid kunnen komen. Dat is waar wij christenen toe opgeroepen worden, dat is waar wij van dromen. Jezus zegt in Marcus 4 over het koninkrijk:

‘Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: Hij slaapt en staat weer op. Dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, maar hij weet niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort: eerst een halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar.’

Aan de vruchten herken je de boom. Van welk koninkrijk zijn wij er eentje? Welke vruchten brengt jouw koninkrijk voort? Is dat milieuvervuiling, consumentisme en grote hekken om anderen buiten te sluiten? De vrucht van de vrede mocht na de wapenstilstand van 1918 maar 22 jaar duren. En ook al leven we nu al meer dan zeventig jaar in vredige omstandigheden in dit deel van de wereld, nationalisme is en blijft een gevaarlijk onkruid.

Vrede in de gehele wereld, zodat kinderen veilig en met voldoende voedsel kunnen opgroeien, is nog ver weg. Vrede en gerechtigheid wereld wijd? Zover zijn we nog lang niet. Ons leven is een broos bestaan.

De 11e van de 11e, De één zet een carnavaleske feestneus op, de ander luidt om 11 uur de bel en strooit met poppies, met klaprozen hét symbool van de eerste wereldoorlog.

In welk koninkrijk wil jij leven?

Ik hoop op het koninkrijk van de Vredes Vorst, wiens geboorte op deze aarde, midden in deze wereld op een winternacht, wij over een maand gaan vieren.

 

Top